ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

User Login

แจ้งปรับปรุงระบบเพิ่มเติม

1 เม.ย.65 : ปรับปรุงระบบในส่วนของการเกษียนหนังสือของผู้บริหารหน่วยงาน
  • การปรับปรุง กล่องเอกสารผู้บริหารหน่วยงาน : กล่องเอกสารนี้จะสามารถเข้าถึงได้ตามการดำรงตำแหน่งบริหารหน่วยงานในปัจจุบัน
  • การปรับปรุง เส้นทางการเดินเอกสาร : ระบบจะแสดงเส้นทางการเดินทางของเอกสารตั้งแต่เอกสารเข้าสู่ระบบจนมาถึงกล่องเอกสารปัจจุบัน
19 ก.พ.64 : ปรับปรุงระบบในส่วนของการจัดการไฟล์เอกสาร
  • การปรับปรุงเอกสารใน กล่องเอกสารร่าง : ท่านสามารถแนบไฟล์เอกสารใหม่เพิ่มเติมได้ โดยหากมีการเพิ่มไฟล์เอกสารเข้าไปใหม่ ระบบจะส่งเฉพาะไฟล์เอกสารที่เพิ่มเข้าไปใหม่เท่านั้น ,หากไม่มีการเพิ่มไฟล์ใหม่ ระบบจะส่งไฟล์ต้นฉบับไปแทน
  • การแนบไฟล์เอกสารก่อนส่งเอกสาร กล่องเอกสารเข้า : ท่านสามารถเพิ่มไฟล์เอกสารที่ปรับปรุงข้อมูลแล้วเข้าสู่ระบบก่อนดำเนินการใด ๆ ต่อ โดย
    • รับเข้าโดยหน่วยงานเอง : ท่านสามารถแนบไฟล์เอกสารใหม่เพิ่มเติมได้เหมือนเดิม แต่หากมีการส่งออก และมีการเพิ่มไฟล์เอกสารเข้าไปใหม่ ระบบจะส่งเฉพาะไฟล์เอกสารที่เพิ่มเข้าไปใหม่เท่านั้น ,หากไม่มีการเพิ่มไฟล์ใหม่ ระบบจะส่งไฟล์ต้นฉบับไปแทน
    • เอกสารเข้าผ่านระบบ : ท่านสามารถแนบไฟล์เอกสารใหม่เพิ่มเติมได้ในหน้าของการส่งต่อ และหากมีการส่งต่อ และมีการเพิ่มไฟล์เอกสารเข้าไปใหม่ ระบบจะส่งเฉพาะไฟล์เอกสารที่เพิ่มเข้าไปใหม่เท่านั้น ,หากไม่มีการเพิ่มไฟล์ใหม่ ระบบจะส่งไฟล์ต้นฉบับไปแทน